Jantia Oy

Katto huoltotyöt ammattitaidolla!

Jantia Oy
Jani Rönn

0400 908 903

Kivistökankaantie 53
Kankaanpää, 38700
Finland  

Suurin osa katoista kat­to­ma­te­ri­aa­lis­ta riip­pu­mat­ta pystytään saamaan todella hyvään kuntoon ja näyttävän nä­köi­sik­si oi­keaop­pi­sel­la puh­dis­ta­mi­sel­la ja pin­noi­tuk­sel­la, kun käytetään en­si­luok­kai­sia koneita ja kä­sit­te­ly­ai­nei­ta. Pesu ja pinnoitus on 85-95% edul­li­sem­paa kuin uuden katon asennus.

Ota yhteyttä, niin tulen ve­loi­tuk­set­ta tekemään kun­to­kar­toi­tuk­sen ka­tol­len­ne ja annan tar­jouk­sen tar­vit­ta­vien toi­men­pi­tei­den te­ke­mi­ses­tä.
Teemme yh­teis­työ­tä myös ta­lo­yh­tiöi­den kanssa!

Kuulumme myös en­nak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin joten saat pal­ve­luis­tam­me ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen.